Bảng Giá Dịch Vụ tại DTDSoft

Bảng giá dịch vụ thiết kế website

STT Dịch vụ  Đơn vị Đơn giá (VNĐ)
1 Chi phí thiết kế website - Gói Basic  Gói 3,000,000
2 Chi phí thiết kế website - Gói Pro
(Thiết kế hoàn toàn mới theo mẫu của khách hàng yêu cầu.)
 Gói 4,000,000
3 Tính năng đặt hàng online  Gói 1,000,000
4 Tính năng thanh toán trực tuyến  Gói 2,000,000
5 Giao diện website (Tạo một giao diện mới hoàn toàn theo yêu cầu của khách hàng)  Gói Liên hệ
6 Tính năng/chức năng đặc biệt (Theo nhu cầu của khách hàng)  Gói Liên hệ
7 Chi phí bảo dưỡng và bảo trì (Ký hợp đồng theo năm và được miễn phí 3 tháng đầu tiên)  Tháng 100,000
8 Chi phí triển khai website (Miễn phí dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế website tại DTDSoft)  Lần 200,000

Bảng giá dịch vụ nội dung

Nr. Loại (Số từ) Đơn giá Tiếng Việt (VNĐ) Đơn giá Tiếng Anh (VNĐ)
1 80 30,000 36,000
2 150 50,000 60,000
3 400 180,000 216,000
4 600 250,000 300,000
5 800 300,000 360,000

Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền Quốc tế chính thức

Tên miền Phí cài đặt Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về và Gia hạn
.com Miễn phí 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm 260.000 đ/năm
.net Miễn phí 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm 260.000 đ/năm
.org Miễn phí 290.000 đ/năm 290.000 đ/năm 270.000 đ/năm
.info Miễn phí 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm 240.000 đ/năm
.biz Miễn phí 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm
.us Miễn phí 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm 280.000 đ/năm
.tv Miễn phí 850.000 đ/năm 850.000 đ/năm 850.000 đ/năm
.mobi Miễn phí 460.000 đ/năm 460.000 đ/năm 460.000 đ/năm
.asia Miễn phí 420.000 đ/năm 420.000 đ/năm 420.000 đ/năm
.eu Miễn phí 315.000 đ/năm 315.000 đ/năm Không được phép transfer
.me Miễn phí 620.000 đ/năm 620.000 đ/năm 620.000 đ/năm
.tel Miễn phí 340.000 đ/năm 340.000 đ/năm 340.000 đ/năm
.cc Miễn phí 710.000 đ/năm 710.000 đ/năm 710.000 đ/năm
.name Miễn phí 290.000 đ/năm 290.000 đ/năm 290.000 đ/năm
.in Miễn phí 360.000 đ/năm 360.000 đ/năm 360.000 đ/năm
.uk Miễn phí 350.000 đ/năm 350.000 đ/năm 350.000 đ/năm
.club Miễn phí 400.000 đ/năm 400.000 đ/năm 400.000 đ/năm
.shop Miễn phí 720.000 đ/năm 720.000 đ/năm 720.000 đ/năm
.xyz Miễn phí 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm
.site Miễn phí 600.000 đ/năm 600.000 đ/năm 600.000 đ/năm
.click Miễn phí 270.000 đ/năm 270.000 đ/năm 270.000 đ/năm
.cloud Miễn phí 600.000 đ/năm 600.000 đ/năm 600.000 đ/năm
.link Miễn phí 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm 300.000 đ/năm
.download Miễn phí 700.000 đ/năm 700.000 đ/năm 700.000 đ/năm
.top Miễn phí 450.000 đ/năm 450.000 đ/năm 450.000 đ/năm

Bảng giá tên miền Việt Nam chính thức

Tên miền Phí cài đặt Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về
.vn 350.000 đ/lần 480.000 đ/năm 480.000 đ/năm Miễn phí
.com.vn 350.000 đ/lần 350.000 đ/năm 350.000 đ/năm Miễn phí
.net.vn 350.000 đ/lần 350.000 đ/năm 350.000 đ/năm Miễn phí
.biz.vn 350.000 đ/lần 350.000 đ/năm 350.000 đ/năm Miễn phí
.name.vn 30.000 đ/lần 30.000 đ/năm 30.000 đ/năm Miễn phí
.org.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí
.info.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí
edu.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí
.gov.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí
pro.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí
.health.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí
.ac.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 200.000 đ/năm Miễn phí

Bảng giá hosting

Hosting Miễn Phí

Hosting Miễn Phí

Hosting Cá Nhân

Hosting Cá Nhân

Hosting Doanh Nghiệp

Hosting Doanh Nghiệp

Hosting không giới hạn

Hosting không giới hạn

Reseller Hosting

Reseller Hosting

Window Hosting

Window Hosting

Cloud Hosting

Cloud Hosting

Wordpress Hosting

WordPress Hosting