Chính sách bảo hành website

Nội dung bảo hành

 • Lổi hiển thị khi website hiển thị giao diện bị lỗi so với lúc bàn giao.
 • Lỗi liên quan đến source, code do tự bản thân website tạo nên.
 • Cập nhật cho website những bản cập nhật quan trọng.
 • Hồi phục và khắc phục website nếu website bị hack.
 • Định kỳ kiểm tra website khách hàng.
 • Sau thời gian bảo hành, chúng tôi vẫn sẽ gửi thông báo khi có những bản cập nhật mới nhất.

Điều kiện bảo hành

 • Công ty chúng tôi chỉ bảo hành website còn trong thời gian bảo hành.
 • Website vẫn nguyên trạng như lúc bàn giao, chưa bị sửa chữa hay thay đổi bởi một bên thứ ba.

Những việc không nằm trong nội dung bảo hành

 • Không thay đổi toàn bộ giao diện cho khách hàng.
 • Không đăng bài hay quản trị website cho khách hàng.
 • Công ty không thiết kế banner cho khách hàng sau khi đã bàn giao website.
 • Lỗi phát sinh do khách hàng tự thay đổi, sửa chữa website.
 • Thêm/tùy biến tính năng cho website.